Sefydlu cyllideb Cymru, casgliadau gwastraff, Cynnig Twf Gogledd Cymru a Darparu Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr

Rwy’n siŵr ein bod ni gyd wedi sylwi bod y nos yn hirach bellach; mae’r haf yn teimlo’n bell yn ôl, ac mae gwasanaethau’r Cyngor yn paratoi’n drylwyr ar gyfer y gaeaf, gan obeithio y bydd y tywydd yn gleniach â ni eleni. Mae natur wledig ein Sir yn golygu bod tywydd garw yn bryder sylweddol i ni; mae'r perygl o gymunedau, yn arbennig y bobl ddiamddiffyn sy’n byw yno, yn cael eu hynysu yn bryder gwirioneddol i ni ac yn flaenoriaeth wrth i ni baratoi ar gyfer y gaeaf sydd o'n blaenau...

Darllen mwy a gwneud sylw

Advertisements

Sioe Dinbych a Fflint, datblygiadau hamdden, Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych a dod i adnabod ein staff a’n wardiau

Mae dipyn o amser wedi mynd heibio ers fy mlog diwethaf a rwy’n ymddiheuro i chi gyd am hynny, ond rwyf wedi bod yn brysur iawn felly ar yr ochr orau, mae gennyf lawer i ddweud wrthych. Un o’r pethau gorau am fod yn Brif Weithredwr, yn ogystal â’r her fwyaf, yw bod angen i mi fod â’m bysedd ar sawl pỳls a chadw sawl plât yn troelli – sy’n golygu bod bob diwrnod yn wahanol...

Darllen mwy a gwneud sylw