Yr Etholiad Cyffredinol, Yr Urdd, Bargen Dwf Gogledd Cymru, setliad y Gyllideb a gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych

Y tro diwethaf i mi ysgrifennu roedd gwyliau'r haf newydd orffen - a rŵan rydym ni’n ôl mewn steil! Mae yna gymaint yn digwydd ar draws y Cyngor ar y foment fy mod wedi cael trafferth gwybod beth i siarad amdanyn nhw yn y blog yma – os ydw i wedi methu rhywbeth sy’n bwysig i chi, rhowch wybod i mi yn y rhan sylwadau.

Darllen mwy a gwneud sylw