Cynllun corfforaethol, Y Sgwrs, Mis Mawrth Menter, a mwy

Roedd 16 Ebrill yn flwyddyn ers i mi ddechrau yma gyda chi yn Sir Ddinbych. Mae amser wedi hedfan – mae’r cyfnod wedi bod yn brofiad amrywiol o ddod i adnabod staff a chymunedau, ein lleoliadau, ein cyfleoedd a’n heriau. Rydw i wedi mwynhau’r cyfnod yn fawr iawn, ac yn edrych ymlaen at sawl blwyddyn arall gyda chi oll.

Darllen mwy a gwneud sylw

Advertisements

Heriau a phosibiliadau ar gyfer 2019

Blwyddyn newydd dda hwyr i bawb a gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau’r ŵyl.

Mae’n ôl i’r drefn arferol rŵan i’r Cyngor ac i ni ei swyddogion. Rydw i’n siŵr y bydd 2019 yn flwyddyn o heriau a phosibiliadau; yn y blog hwn rydw i am geisio rhannu fy meddyliau amdanynt, a sut rydym yn paratoi ar eu cyfer.

Darllen mwy a gwneud sylw

Sefydlu cyllideb Cymru, casgliadau gwastraff, Cynnig Twf Gogledd Cymru a Darparu Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr

Rwy’n siŵr ein bod ni gyd wedi sylwi bod y nos yn hirach bellach; mae’r haf yn teimlo’n bell yn ôl, ac mae gwasanaethau’r Cyngor yn paratoi’n drylwyr ar gyfer y gaeaf, gan obeithio y bydd y tywydd yn gleniach â ni eleni. Mae natur wledig ein Sir yn golygu bod tywydd garw yn bryder sylweddol i ni; mae'r perygl o gymunedau, yn arbennig y bobl ddiamddiffyn sy’n byw yno, yn cael eu hynysu yn bryder gwirioneddol i ni ac yn flaenoriaeth wrth i ni baratoi ar gyfer y gaeaf sydd o'n blaenau...

Darllen mwy a gwneud sylw

Sioe Dinbych a Fflint, datblygiadau hamdden, Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych a dod i adnabod ein staff a’n wardiau

Mae dipyn o amser wedi mynd heibio ers fy mlog diwethaf a rwy’n ymddiheuro i chi gyd am hynny, ond rwyf wedi bod yn brysur iawn felly ar yr ochr orau, mae gennyf lawer i ddweud wrthych. Un o’r pethau gorau am fod yn Brif Weithredwr, yn ogystal â’r her fwyaf, yw bod angen i mi fod â’m bysedd ar sawl pỳls a chadw sawl plât yn troelli – sy’n golygu bod bob diwrnod yn wahanol...

Darllen mwy a gwneud sylw