Fy nyddiau cynnar yn Sir Ddinbych

Rwyf nawr wedi bod yn Sir Ddinbych fel Prif Weithredwr y Cyngor am ddau fis ac eisiau cymryd y cyfle hwn i fyfyrio ar yr hyn rwyf wedi'i weld hyd yn hyn a’r heriau a chyfleoedd sy’n ein hwynebu ni yn y dyfodol...

Darllen mwy a gwneud sylw

Advertisements