Yr Etholiad Cyffredinol, Yr Urdd, Bargen Dwf Gogledd Cymru, setliad y Gyllideb a gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych

Y tro diwethaf i mi ysgrifennu roedd gwyliau'r haf newydd orffen - a rŵan rydym ni’n ôl mewn steil! Mae yna gymaint yn digwydd ar draws y Cyngor ar y foment fy mod wedi cael trafferth gwybod beth i siarad amdanyn nhw yn y blog yma – os ydw i wedi methu rhywbeth sy’n bwysig i chi, rhowch wybod i mi yn y rhan sylwadau.

Darllen mwy a gwneud sylw

Brexit, ysgol newydd a’n hinsawdd a’r amgylchedd

Gobeithio’ch bod i gyd wedi mwynhau’r haf ac wedi llwyddo i gael tipyn o amser i ymlacio ac ailwefru'ch batris, boed hynny adref neu i ffwrdd. Ar wahân i’r beichiau yn ein gwaith a'n bywydau personol, mae'r ansicrwydd a achosir gan sefyllfa wleidyddol y DU yn rhoi straen arnom i gyd ac nid oes unrhyw arwydd o’r diwedd yn dod yn fuan er cymaint yr hoffai pob un ohonom weld hynny.

Darllen mwy a gwneud sylw