Sioe Dinbych a Fflint, datblygiadau hamdden, Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych a dod i adnabod ein staff a’n wardiau

Mae dipyn o amser wedi mynd heibio ers fy mlog diwethaf a rwy’n ymddiheuro i chi gyd am hynny, ond rwyf wedi bod yn brysur iawn felly ar yr ochr orau, mae gennyf lawer i ddweud wrthych. Un o’r pethau gorau am fod yn Brif Weithredwr, yn ogystal â’r her fwyaf, yw bod angen i mi fod â’m bysedd ar sawl pỳls a chadw sawl plât yn troelli – sy’n golygu bod bob diwrnod yn wahanol...

Darllen mwy a gwneud sylw