Sefydlu cyllideb Cymru, casgliadau gwastraff, Cynnig Twf Gogledd Cymru a Darparu Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr

Rwy’n siŵr ein bod ni gyd wedi sylwi bod y nos yn hirach bellach; mae’r haf yn teimlo’n bell yn ôl, ac mae gwasanaethau’r Cyngor yn paratoi’n drylwyr ar gyfer y gaeaf, gan obeithio y bydd y tywydd yn gleniach â ni eleni. Mae natur wledig ein Sir yn golygu bod tywydd garw yn bryder sylweddol i ni; mae'r perygl o gymunedau, yn arbennig y bobl ddiamddiffyn sy’n byw yno, yn cael eu hynysu yn bryder gwirioneddol i ni ac yn flaenoriaeth wrth i ni baratoi ar gyfer y gaeaf sydd o'n blaenau...

Darllen mwy a gwneud sylw