Brexit, ysgol newydd a’n hinsawdd a’r amgylchedd

Gobeithio’ch bod i gyd wedi mwynhau’r haf ac wedi llwyddo i gael tipyn o amser i ymlacio ac ailwefru'ch batris, boed hynny adref neu i ffwrdd. Ar wahân i’r beichiau yn ein gwaith a'n bywydau personol, mae'r ansicrwydd a achosir gan sefyllfa wleidyddol y DU yn rhoi straen arnom i gyd ac nid oes unrhyw arwydd o’r diwedd yn dod yn fuan er cymaint yr hoffai pob un ohonom weld hynny.

Darllen mwy a gwneud sylw