Rhoi sylwadau ar y blog hwn

Mae’n rhaid i bob sylw gael ei gymeradwyo cyn iddo gael ei gyhoeddi.

Rydym yn cadw’r hawl i benderfynu a fydd sylw’n cael ei gyhoeddi ar y blog hwn ai peidio.

Byddwn yn tynnu sylwadau sarhaus neu ddifrïol a bydd camddefnyddio parhaus yn arwain at flocio’r defnyddiwr.

Efallai byddwn yn tynnu testun penodol o sylw, megis manylion aelod o’n staff.

Ceisiadau gwasanaeth

Dylai eich sylwadau fod yn berthnasol i’r post rydych yn rhoi sylw arno. Os hoffech wneud cais am wasanaeth, ewch i wefan Cyngor Sir Ddinbych.